Svenska

Anarkistisk bokmässa i Wien 2-4 juni

Mellan den 2 och den 4 juni kommer en anarkistisk bokmässa att äga rum
på Yppenplatz i Wien, i Österrike. Detta är en inbjudan till alla de som
känner för att tillsammans skapa en helg full av anarkistisk litteratur,
propaganda/agitation och ett utbyte med föredrag, workshops och bokbord.

Vårt syfte är att ta anarkistiska idéer till det offentliga rummet.
Därför har vi beslutat oss för att organisera bokmässan på en livlig
offentlig plats och inte i något slutet etablerat anarkistiskt utrymme.
Vi hoppas på bra väder men vi har ändå förberett oss med alternativ vid
dåligt väder och det finns inomhusutrymmen för presentationer och workshops.

För oss är anarkism in något som döljer sig bakom böckernas bokstäver
utan något som behöver ett intensivt utbyte och diskussioner. Det är det
vi har för avsikt att främja genom bokmässan.

På följande sätt kan du bidra till bokmässan:

Bokbord, föredrag, översättningar, bokpresentationer, workshops, musik,
diskussioner, hjälp på plats,….

Om du skulle vilja hjälpa till, oavsett hur, skriv då till oss:

a-bookfair-vienna@riseup.net

De som organiserar detta är inte en kommersiell förläggare utan
individer som som samlats just i syfte att organisera bokmässan.